На изложби су приказане старе, црно-беле фотографије људи Левча, које су настале до краја Другог светског рата, а налазе се, у већини случајева, код њихових наследника.