1910-01-01 p926_page-0001.jpg
Песма књижевнице Лепосаве Мијушковић из Вукмановца, која је објављена у Српском књижевном гласнику 10, књ. 24, св. 12 за 1910. годину, стр. 905.
Колекција

1910-01-01 p925_page-0001.jpg
Песма књижевнице Лепосаве Мијушковић из Вукмановца, која је објављена у Српском књижевном гласнику 10, књ. 24, св. 12 за 1910. годину, стр. 904.
Колекција

1907-07-01 p22_page-0001.jpg
Приповетка књижевнице Лепосаве Мијушковић из Вукмановца, која је објављена у Српском књижевном гласнику 2, књ. 19, св. 1-2 за 1907. годину, стр. 1-12 и 81-89.
Колекција

1906-07-01 p438_page-0001.jpg
Приповетка књижевнице Лепосаве Мијушковић из Вукмановца, која је објављена у Српском књижевном гласнику 6, књ. 17, св. 6-7 за 1906. годину, стр. 417-426 и 493-500.
Колекција

1906-07-01 p123_page-0001.jpg
Прва песма књижевнице Лепосаве Мијушковић из Вукмановца, која је објављена у Српском књижевном гласнику 6, књ. 17, св. 2 за 1906. годину, стр. 102.
Колекција

1906-01-01 p272_page-0001.jpg
Приповетка књижевнице Лепосаве Мијушковић из Вукмановца, која је објављена у Српском књижевном гласнику 6, књ. 16, св. 4 за 1906. годину, стр. 249-256.
Колекција

1905-07-01 p422_page-0001.jpg
Прва приповетка књижевнице Лепосаве Мијушковић из Вукмановца, која је објављена у Српском књижевном гласнику 5, књ. 15, св. 6 за 1905. годину, стр. 401-412.
Колекција

C 116-1903-131.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 2 (1903, стр. 119-121), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција

C 116-1901-257.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 12 (децембар 1901, стр. 245-246), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција

C 116-1901-233.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 11 (новембар 1901, стр. 221-225), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција

C 116-1901-137.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 6 и 7 (јун и јул 1901, стр. 125-129), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција

C 116-1901-133.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 6 и 7 (јун и јул 1901, стр. 121-125), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција

C 116-1900-236.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 10 (октобар 1900, стр. 190-191), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција

C 116-1900-85.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 2 и 3 (фебруар и март 1900, стр. 47-49), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција

C 116-1900-187.jpg
Чланак учитеља Станоја М. Мијатовића из алексиначког часописа "Караџић" бр. 8 и 9 (август-септембар 1900, стр. 145-146), ког је уређивао Тихомир Р. Ђорђевић.
Колекција