Sken380.jpg
Подаци који суискоришћени за публикацију о Левчу у Другом светском рату, коју је написао Адам Митровић
Колекција

Rekovac na razglednici iz 1970-ih (B. Jelic).jpg
На разлгедници су приказани кадрови са приказом зграде Општине, зграде у улици Краља Петра I, цркве Св. Романа и основне школе.
Колекција

Ознаке

,

24b_Levacki cetnici. Dole desno Vukojica Bojanovic (rodom iz Locike, prezecen u Ratkovic) 600dpi.jpg
На фотографији је познат једино Вукојица Бојановић (доле десно), рођен у селу Лоћика, а презећен у село Ратковић.
Колекција

04_Možda Rekovčani-u sredini stoji Velimir Ristic-Lima.jpg
Веома занимљива фотографија, али, нажалост, није познат ни повод окупљања, као ни локација. Могуће је да се ради о излету поред неког потока. Уочљиво је да је већина присутних у варошкој (градској) ношњи. Препознат је једино Велимир Ристић - Лима из…
Колекција

000162.jpg
Први чланак историографског карактера др Милована Спасића из 1847. године, који је изашао у Гласнику Друштва српске словесности 1, стр. 140-153.
Колекција

Sken001.jpg
Први рад Тодора Бушетића објављен у издању Српске краљевске академије, у сарадњи са Стеваном Стојановићем Мокрањцем.
Објављен је у Српском етнографском зборнику, књ. 3 (1902), стр. 1-110; Фототипски објављен чланак у Левач и Темнић - насеља,…
Колекција

1906-01-01 p279_page-0001.jpg
Текст објављен у часопису Браство XI, стр. 266-274.
Колекција

1903-01-01 p100_page-0001.jpg
Чланак објављен у Просветном гласнику, службеном листу Министарства просвете и црквених послова Краљевине Србије, год. XXIV (прва половина), стр. 75-79.
Колекција

бушетић бадњак-21_page-0001.jpg
Кратка белешка објављена у часопису "Караџић" бр. 4, год. III (Април 1901.), стр. 93.
Колекција

10_a Ženska domaćička škola u Rekovcu. Treća sleva stoji Ružica Ristić. 1936. godina.jpg
Женска стручна школа у Рековцу основана је 1923. године, а почела је са радом августа 1924. године као "Нижа женска раденичка школа". Задатак ове школе био је образовање женске деце у стручним занатима и унапређењу кућне радиности. Школовање је…
Колекција

1844-05-20 p3_page-0001.jpg
Текст путописа др Милована Спасић, који је излазио у четири наставака и који је објављен у бројевима 21, 22, 23 и 24 листа "Подунавка" из 1844. године.
Колекција

02_a.jpg
Међу ученицама налази се Драгица Гајић (1944-2016), завичајна сликарка из Секурича
Колекција

Sken586.jpg
Каталог Самоуправне интересне заједнице културе Рековац из 1982. године
Колекција