• Колекција: Periodika
1895-02-15 p23_merged.pdf
Чланак у часопису Учитељ (1882-1941) година XIV, свеска 11 за фебруар 1895. године. Стр. 539-541.
Колекција

1899-12-01 p51_merged.pdf
Чланак у часопису Учитељ (1882-1941) година XIX, свеска 4 за децембар 1899. године. Стр. 305-307.
Колекција

img001.jpg
Чланак у Српском етнографском зборнику, књ. 17; Левач и Темнић - насеља, порекло становништва и обичаји, пр. Б. Челиковић.
Колекција

Busetic_058.jpg
Чланак у Српском етнографском зборнику, књ. XXXII - Различита грађа за народни живот и обичаје, Живот и обичаји народни, књ. 14; Левач и Темнић - насеља, порекло становништва и обичаји, пр. Б. Челиковић.
Колекција

Busetic_000.jpg
Чланак у Српском етнографском зборнику, књ. 5; Левач и Темнић - насеља, порекло становништва и обичаји, пр. Б. Челиковић.
Колекција