• Ознаке: Тодор Бушетић
ubsm_ub_rp1_124_novi_fNjrS-1.jpg
Чланак у илустрованом листу Нова искра (1899-1911) бр. 1, година II, од 16. јануара 1900. године. Стр. 12-13.
Колекција

img001.jpg
Чланак у Српском етнографском зборнику, књ. 17; Левач и Темнић - насеља, порекло становништва и обичаји, пр. Б. Челиковић.
Колекција

Busetic_058.jpg
Чланак у Српском етнографском зборнику, књ. XXXII - Различита грађа за народни живот и обичаје, Живот и обичаји народни, књ. 14; Левач и Темнић - насеља, порекло становништва и обичаји, пр. Б. Челиковић.
Колекција

Busetic_000.jpg
Чланак у Српском етнографском зборнику, књ. 5; Левач и Темнић - насеља, порекло становништва и обичаји, пр. Б. Челиковић.
Колекција