Dublin Core

Наслов

Жири и публика на смотри или Левачком сабору у Белушићу

Предметна одредница

Фотографија настала у Белушићу

Опис

Жири и публика на смотри или Левачком сабору у Белушићу, 1975.године

Извор

Фонд библиотеке Завичајна звирка

Датум

1975.година

Друга одговорна лица

Народна библиотека"Др Милован Спасић" Рековац

Формат

14x9 cm

Врста извора

Фотографија

Област

Белушић игралиште,1975.године

Колекција:

Fotografije