Digitalna biblioteka Rekovac je projekat Narodne biblioteke „Dr Milovan Spasić“ Rekovac, podržan i sufinansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja, a koji ima za cilj digitalizaciju i promociju digitalizovane kulturne baštine Rekovca i okoline. Na portalu Digitalne biblioteke može se pronaći materijal koji je od kulturnog značaja lokalne sredine. Bibliotekari Narodne biblioteke Rekovac će u kontinuitetu digitalizovati i dodavati novu građu.
Projekat digitalizacije proističe iz osnovnih potreba i obaveza koje su sama suština bibliotečke delatnosti. Digitalizacija najvrednijih knjiga i dokumenata omogući će širokoj javnosti da se na moderan i vizuelno efektan način predstavi kulturno dobro opštine Rekovac. Savetnik i edukator na poslovima digitalizacije je dipl. inž. Miroljub Stojanović, nekadašnji načelnik Odeljenja Digitalizacije i IT odeljenja Narodne biblioteke Srbije.